TENISOVÝ KEMP PLÍŠKOVÁ TENNIS ACADEMY 12. - 15.8.2021