TENISOVÝ KEMP PLÍŠKOVÁ TENNIS ACADEMY 5. - 8.8.2021