TENISOVÝ KEMP PLÍŠKOVÁ TENNIS ACADEMY 22. - 25.7.2021